<pPittel+Brausewetter ponúka všetkým záujemcom a potenciálnym zamestnancom možnosť uchádzať sa o prácu online alebo na nižšie uvedených kontaktoch.

Študentom, absolventom stredných alebo vysokých škôl ako aj uchádzačom s praxou ponúkame individuálne nástupné podmienky.

 

Študentom stavebného inžinierstva ponúkame (podľa aktuálnej situácie stavebných zákaziek) možnosť praxe už počas ich štúdia. Pohľad do vnútra každodenného diania, skúsenosti z rôznych oblastí ako aj konkrétne uplatňovanie už získaných vedomostí – to všetko vytvára dôležité a hodnotné skúsenosti na ceste za kariérou.

Absolventom štúdia stavebného inžinierstva dávame u nás možnosť rozvoja. Dostanú vysokokvalitné praktické vzdelanie a získajú fundované skúsenosti. Prináša to mnoho predností a správny štart do profesijného sveta!

 

Skúseným stavbyvedúcim ponúkame zaujímavé a na ďalší rozvoj bohaté pracovné prostredie v inžinierskych, dopravných aj pozemných stavbách. Nájdete u nás rôznorodé možnosti, napínavé projekty ako aj príjemnú pracovnú klímu.