Cestné staviteľstvo patrí už viac ako 100 rokov k hlavným obchodným oblastiam podniku a je jednou zo základných kompetencií firmy.

Už od zrodu výstavby betónových ciest mal Pittel+Brausewetter vedúce postavenie na trhu a silne ovplyvňoval toto odvetvie – ako dodávateľ, tak ako aj zlepšovateľ. Rovnakú odbornosť dosahuje firma aj v oblasti výstavby asfaltových ciest.

Prostredníctvom vlastných výrobných zariadení ako aj firemného laboratória sa produktové vlastnosti cestného betónu priebežne ďalej rozvíjali a optimalizovali. Pomocou patentovaného 6-hodinového betónu je možné vybudovať alebo opravovať vozovky rýchlo, flexibilne a predovšetkým bez výrazných obmedzení premávky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Závod Volkswagen Bratislava