K oblastiam inžinierskeho staviteľstva patria predovšetkým zemné práce, stavby kanálov a búracie práce.

K referenciám patria tiež cestné násypy, protizávejové násypy a protipovodňové hrádze, rovnako ako aj výstavba skládok.

 

Najazdova rampa Lagermax Bratislava