Aj v oblasti mostného staviteľstva môže Pittel+Brausewetter poukázať na dlhú tradíciu. Už pred viac ako 100 rokmi sme vybudovali napríklad Kolonádny most v Piešťanoch na rieke Váh.

Dobre vyškolení zamestnanci a vhodné strojové vybavenie robia z nás vhodného partnera, ktorého môžete osloviť aj v oblasti mostného staviteľstva a opráv mostov.

Most Volkswagen Slovakia