V oblasti výstavby potrubí, kanálov a kladenia potrubí je jedna podstatná oblasť, v ktorej je možné preukázať našu prax podstatne dlhšiu ako 100 rokov. Už v roku 1880 vybudoval Pittel+Brausewetter celú kanalizáciu mesta Bratislava betónovou technológiou výstavby; čoskoro na to nasledovala vo Viedni realizácia hlavného zberného kanála na rieke Wien.

Už v roku 1887 uverejnili zakladatelia barón Adolf Pittel a Ing. Viktor Brausewetter svoje rozsiahle know-how a skúsenosti v publikácii s názvom „Praktický návod na projektovanie a realizáciu stavieb betónových odvodňovacích kanálov“.


Výstavba vodných systémov a čističiek pre obce a priemyselné závody je dnes dôležitou obchodnou oblasťou nášho podniku.