Patent: 6 hodinový cestný betón

 

Hlavnou témou pri sanácii povrchu vozoviek je čas uvoľnenia premávky, keďže k nemu môže prísť až po zatvrdnutí betónu. Spravidla bývalo uvoľnenie premávky možné až po 12 resp. 24 hodinách po uložení betónovej zmesi na vozovku.

 

Pittel+Brausewetter dokázal vyvinúť a patentovať  cestný betón, ktorý je možné uvoľniť pre premávku už 6 hodín po jeho uložení.

 

Betón dosiahuje v tom čase 50% konečnej pevnosti v tlaku. Preskúšanie prebieha na mieste pomocou zariadenia na kontrolu zrelosti, ktoré na základe kalibračnej krivky dokáže zistiť pevnosť betónu. Táto inovácia predstavuje výrazné zlepšenie kvality pre všetkých zúčastnených – hlavne pre účastníkov cestnej premávky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patent: 6 hodinový cestný betón