Systém riadenia kvality našej spoločnosti je certifikovaný rakúskym Združením pre zabezpečovanie kvality (Vereinigung für Qualitätssicherung = ÖQS).

Od apríla 2013 spĺňa náš integrovaný systém riadenia kvality požiadavky nasledovných noriem:

:

ISO 9001:2008 riadenie kvality
BS OH SAS 18001:200           

bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

HSSEQ Health, Safety, Security, Environment & Quality

(zdravie, ochrana, bezpečnosť, životné prostredie a kvalita)

ISO 14001:2005 manažment životného prostredia

 

Systém riadenia kvality je podporovaný všetkými zamestnancami podniku.

Oblasť riadenia kvality podlieha priamo konateľom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikát ISO 9001 2008